Luxembourg logo

Club

DT Préizerdaul

Fondé le 01/01/1989
www.dtpreizerdaul.lu | Préizerdaul (PD)
WEILER Astrid
1 rue de la Fontaine | L-8611 Platen
G. (+352) 691 72 29 03 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président FLICK Raymond [email protected]
Secrétaire WEILER Astrid [email protected]
Secrétaire adjoint ZWANK Alain
Trésorier GIRA Guy [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats FLICK Raymond [email protected]
Responsable Jeunes SCHROEDER Kim [email protected]
Membre SCHROEDER Gil [email protected]
Membre DIJOU Jean-Marc [email protected]
Membre PESCHON Bernard
Membre SCHROEDER Kim [email protected]

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall sportif "Op der Fabrik" 16 Aal Strooss
L-8611 Platen
+352 691 72 29 03

Joueurs

Nom Class Average TS
VICTOR Felix D3 2.5 100
OLINGER MARTINS Kilian D3 0 100
LAUER Yonah D3 1 69.74
DIJOU Maxim D3 5 76.01
HEIRENS Sandra NL 0 0
DAWIR Marc D1 4 123.79
KANIVÉ WATRY Pol C2 1 155.37
SINGEORZAN Bogdan A2 0 579
HENRIQUES GUERRINI Angelo D1 8.5 132.14
ELSEN Andy NL 0 0
KANIVE Joyce D3 0 100
FERNANDES DE CARVALHO Elisabeth NL 0 0
WEBER Yves C3 1.5 140.1
SCHVALLER Théo D3 1.5 74.95
FISCHBACH Martine NL 0 0
WEBER Lea B3 6 206.49
LUX Philippe C3 3 140
FEINEN Mike C3 6 168.1
HOSCHEID Alphonse B3 7 245.77
SCHNEIDER Jim D3 5.5 89.12
ARMBRUSTER Dan C3 1 140
WEILER Marco D2 0.5 117.84
PEUSCH Mireille NL 0 0
HOFFMANN Jana D3 4 85.88
ELSEN Alex D2 -1.5 97.59
FERREIRA-HEIRENS Jaden D2 -0.5 97.28
FEINEN DE CARVALHO Daniel D2 1 100.34
FEINEN DE CARVALHO David D2 2.5 98.46
THEISEN Danielle D2 5.5 111.47
PETTINGER Fernand A3 4 377.04
PESCHON Bernard B2 7 263.77
GEORGES Yann D2 3 101.01
REMY Lis D1 1.5 116.43
REMY Laure D1 11 118.7
FERBER Tun D2 1 99.19
ANEN Tessy NL 0 0
FERBER Nick B1 3 263.33
ZWANK Alain C3 3 127.51
ZWANK Nash B1 -0.5 271.2
GENGLER Ann NL 0 0
GENGLER Charles C3 2 130.69
ARENS Valérie D2 0.5 110
LORANG Jim A3 -4 349.42
FERBER Marc D1 -1 112.26
FELTGEN Georges C3 0 131.9
BECK Joé C1 5.5 190
MASSEN Patrick NL 0 0
RODENBOUR Christian C3 0 124.88
ANTIKYAN Arina D3 0 100
FELTGEN Pol C1 0 172.81
FERBER Foos A3 2 389.84
VIANA Damien D3 9 100
WEILER Astrid C3 4.5 137.55
GENGLER Pit C1 1 185.13
FLICK Raymond D1 1.5 121.86
FELTGEN Patrick C2 7.5 165.05
FLICK DEISGES Pol C2 4 160
JEMMING Max C3 2.5 142.82
SCHROEDER Kim B1 4 314.37
SCHROEDER Eugène C1 6.5 182.52
SCHROEDER Alphonse C2 2.5 160
SCHROEDER Gil C1 3.5 188.08
SCHROEDER Jona B2 6 296.91
DIJOU Jean-Marc A3 0.5 354.19
SANTOS Pedro B3 -1 186.5
SCHAUS Shari B1 -0.5 278.26
GIRA Guy C3 -3 110.61

Équipes

Saison :

Classements

Saison :
Division / District :