Luxembourg logo

Sport National

20180609-150525-0610

Salle et lieu: Lycée Nic Biever, Annexe Alliance, 100 rue Reiteschkopp, L-3476 Dudelange

Balle du tournoi: NITTAKU Premium 40+ ***

 

09:00  Equipe POU/BJM/MIN/CAD D3

09:00  Equipe POU/BJM/MIN/CAD D2

10:00  Equipe POU/BJM/MIN/CAD/JUN C3-D1

10:30  Equipe POU/BJM/MIN/CAD/JUN C1-C2

 

13:00  Individuel POU/BJM D3

13:00  Individuel MIN/CAD D3

13:30  Individuel POU/BJM/MIN/CAD D2

13:30  Individuel POU/BJM/MIN/CAD/JUN D1

14:00  Individuel POU/BJM/MIN/CAD/JUN C3

14:30  Individuel POU/BJM/MIN/CAD/JUN C1-C2

14:30  Individuel POU/BJM/MIN/CAD/JUN A-B

Ajouter au calendrier

Salle et lieu: Lycée Nic Biever, Annexe Alliance, 100 rue Reiteschkopp, L-3476 Dudelange

Balle du tournoi: NITTAKU Premium 40+ ***

 

09:00  D3

09:30  D1-D2

10:15  D2-D3

10:45  C3-D1

11:45  C1-C2

12:45  C2-C3

13:45  B3-C1

14:45  B1-B2

15:30  A-B1

15:45  B2-B3

Ajouter au calendrier

Salle et lieu: Hall sportif, 1 rue des Sports, 7795 Bissen

Balle du tournoi: DONIC P40+ ***

 

Ajouter au calendrier

Salle et lieu: Centre sportif Holleschbierg, rue du Stade 2000, 5940 Hesperange

Balle du tournoi: DONIC P40+ ***

 

Ajouter au calendrier